Hong Kong Electronics Fair 2018

Updated : 2018-11-28
HONG KONG ELECTRONICS FAIR X OSERIO 2018

We participated Hong Kong Electronics Fair in Hong Kong during 13-16/4/2018.


Hong Kong Electronics Fair X Oserio 2018


Hong Kong Electronics Fair X Oserio


Hong Kong Electronics Fair X Oserio 2018